Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Iwo Matecki IWOMI MARKETING, ul. Hoża 40, 59-500 Złotoryja.

Państwa dane będą przetwarzane w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy lub prowadzenia działań marketingowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

  • na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (tj. w celu realizacji wskazanych powyżej celów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO);
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • gdy są Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe mogą być ujawnione wyłącznie naszym podwykonawcom.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty kontaktu z nami.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.